Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kouzla z knihy stínů

 

 

KOUZLO na VYVOLÁNÍ SÍLY TŘÍ 1.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Poslyš řeč čarodějek,
tajemství, co skrývá noc.
Poznej jména nejstarších bohů,
slova těch nejsilnějších kouzel.
Svědkem je mi tato chvíle,
obracím se k staré síle.
Dej velkou moc nám sestrám třem.
Chceme mít moc,
Dej nám sílu!

 

KOUZLO na VYVOLÁNÍ SÍLY TŘÍ 2.
Epizoda 1/2 Zkouška
Slyšte slova čarodějek,
Tajemství skrytá v noci.
Vzýváme nejstarší z bohu,
Zdroj kouzelné moci.
V této noci a v této chvíli,
Voláme starodávné síly.

 

ZAKLÍNADLOna PORAŽENÍ DUCHA JACKSONA WARDA
Epizoda 20/1 Síla Dvou
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!
Prach prachu, duše duši,
vezmi jeho duši, znič to zlo!

 

KOUZLO na ZTROJNÁSOBENÍ SÍLY
Epizoda 16/1 Která Prue je ta pravá?
Vezmi prosím mou moc,
jí požehnej,
trojí sílu mi dej!

 

KOUZLO na VÝMĚNU MOCÍ
Epizoda 21/1 Láska je zlá
Co je mé bude tvé,
co je tvé bude mé.
Moc změní místo své.
odevzdávám svůj dar vzduchu,
ať odnese ho k tobě hned!

 

KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 1.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Láska se rozplyne
a zmizí z mého života a mého srdce.
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej!

 

KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 2.
Epizoda 1/1 Všechno zlé je pro něco dobré
Tři spolu stojí,
síly si spojí.
Tři spolu stojí,
síly si spojí.
Tři spolu stojí,
síly si spojí.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ JERREMYHO 3.
Epizoda 1/2 Zkouška
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!

 

KOUZLO na PORAŽENÍ JAVNY
Epizoda 2/1 Až na kůži
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ MORFOVAČŮ
Epizoda 3/1 Návrat
Když v kruhu jenž je tvým domovem
klid je pryč, zlo všude jen.
Tak znič vše živé, pomoz zas
nás tří sester vyslyš hlas

.

KOUZLO LÁSKY
Epizoda 5/1 Čaroděj Snů
Volám tě, volám tě.
Já královnou jsem teď tvou,
tys můj bohatýr,
mé přání ať se vyplní!

 

KOUZLO PRAVDY
Epizoda 8/1 Pohled z budoucnosti
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět ztratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.

 

KOUZLO k UVĚZNĚNÍ MATTHEWA
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Buď mimo žití,
buď mimo čas.
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš!

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ MELINDY
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Melindo Warrenová!
Krvi naší krve,
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě!

 

KOUZLO k VRÁCENÍ MELINDY
Epizoda 9/1 Návrat čarodějky
Melindo Warrenová,
krvi naší krve
jsi volná.

 

KOUZLO na VRÁCENÍ MOCI
Epizoda 10/1 Závist
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.

 

KOUZLO k VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Epizoda 13/1 Strach
Zavoní čirá vůně šalvěje.
Do široka, do daleka
mé problémy odvěje.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ BUBELÁKA 1.
Epizoda 15/1 Máme v domě bubáka?
Já jsem světlo,
nestane se aby zlo mně smetlo.
Mezi stíny zase vrať se dolů,
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů.
Běž pryč a zmiz mi z očí,
tma už není zlá noc končí.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ BUBELÁKA 2.
Epizoda 2/1 Zkouška
Jsem světla svit,
Kterému se nelze postavit.
Vrať se do temnot kde stíny dlí,
Tam je tvé věčné obydlí.
Ať nad tebou se zavře zem,
Tu nekončenou noc s sebou vem

 

KOUZLO na ZRUŠENÍ SMLOUVY
Epizoda 17/1 Návrat
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat.

 

KOUZLO pro CESTU ZPĚT DO PŘÍTOMNOSTI
Epizoda 17/1 Návrat
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase.
Navrať zpět co změnilo se,
v prostoru a čase.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ NICHOLASE 1.
Epizoda 17/1 Návrat
Levandule,mimózo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.

 

KOUZLO na PORAŽENÍ NICHOLASE 2.
Epizoda 1/2 Zkouška
Pelyňku, mimózo, oměji vlčí,
démon ten nechť Hrůzou skučí.
Roznes jeho údy do všech stran,
teď je vin, už není zván.

 

KOUZLO na URYCHLENÍ ČASU
Epizoda 22/1 Neúprosná smyčka
Proudy času ke mně spěchejte,
dejte mi křídla,
zrychlete můj běh.
Svému osudu ať letím vstříc ,
Zítřek ať je teď!

 

KOUZLO CHYTROSTI
Epizoda 3/2
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch

 

KOUZLO pro PŘENESENÍ do OBRAZU
Epizoda 3/2
"Absolvo amitto amplus brevis semper meo"

KOUZLO pro OPUŠTĚNÍ OBRAZU
Epizoda 3/2
" Verva Omnes liberant"

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ BOUŘKY
Epizoda 6/1 Ďábelský sňatek
"Při Asterii a Perseovy!
Otevři se nebe a čiň své nejhorší."

 

KOUZLO ke SCHOPNOSTI ČTENÍ MYŠLENEK
Epizoda 7/2
"Jak plamen stíny proniká a pravda strachy skučí
tak vyjev skryté myšlenky mým duševním uším.
Nechť kouř této svíce vnikne v každý kout
a ty nejvnitřnější hlasy dá mi zaslechnout."

 

KOUZLO pro CESTU DO BUDOUCNOSTI
Epizoda 2/2 Výčitky svědomí
"Slyš ta slova, co ti nesou,
Ta krutá ohni znamení.
V budoucnosti sejdeme se zase,
V jiném prostoru a čase."

 

KOUZLO pro VYTVOŘENÍ DVEŘÍ
Epizoda 2/2 Výčitky svědomí
Když překážka v cestě vězí,
zaklepej a ihned zmizí.

 

KOUZLO k PŘILÁKÁNÍ SUKUBA
Epizoda 5/2 Vždyť ona je přece muž
"Mocnosti nebeské i pekelné,
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte z ní krutou moc,
ať v ohni zmizí ještě tuto noc."

 

KOUZLO PROCITNUTÍ
Epizoda 12/2 Procitnutí
"Zlá krev i spavá nemoc,
odejdi hned nebo přes noc.
Zastav ten věčný sen,
ať nákaza vyjde rychle ven
a přejde do loutky,
po které nikdo netruchlí."

 

ZRUŠENÍ KOUZLA PROCITNUTÍ
Epizoda 12/2 Procitnutí
Co procitlo ze svého snu,
musí zase tvrdě usnout.

 

KOUZLO k PŘEMĚNĚ ZVÍŘAT na LIDI
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej,
Tak dlouho kouzlo platit má.
Mému osamělému srdci radost přej.
A očaruj dary, které ti dám."

 

KOUZLO k PŘEMĚNĚ LIDÍ na ZVÍŘATA
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Podivné kejkle tu ve hře jsou,
ač na pohled to celí lidé jsou.
Být zvířetem kouzlo jim dej!"

 

KOUZLO OBRÁCENÉ PŘEMĚNY
Epizoda 12/2 Zvířata a lidé
"Hned použité kouzlo vrať,
tak jako před tím vše je ať!"

 

KOUZLO pro PŘENESENÍ do MINULÉHO ŽIVOTA 1.
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Okovy místa a času ať padnou
můj duch nechť vzlétnout smí
a smrtelné ruce mé,
ať obejmou můj život minulý."

 

KOUZLO pro PŘENESENÍ do MINULÉHO ŽIVOTA 2.
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Teď už ducha minulého
přenes opět v tento svět,
v toto místo v tuto chvíli,
toho současného pošli zpět."

 

KOUZLO PROKLETÍ
Epizoda 14/2 Hrozba z minulosti
"Zlé čáry se od tebe řítí nechť,
sami sobě čelí
a zničí tento život.
V každém byť i příštím."

 

KOUZLO k NALEZENÍ PRAVÉ LÁSKY
Epizoda 15/2 Dej mi znamení
"Já teď prosím mocnosti veškeré,
ať sestře znamení se dostane
konečně už pochopí,
kde láska její pramení."

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ
Epizoda 16/2 Štěstí a smůla
"Od bolesti a smůly tvé
milá Maggie teď zahazuji klíč,
raduj se štěstím svým
jsi z toho pekla pryč."

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ
Epizoda 17/2 Zrada
"Přijď k nám čarodějná moci,
sílo mocnější než celý svět.
Spěj nám rychle ku pomoci,
a nevracej se už nikdy zpit."

 

KOUZLO na PORAŽENÍ CRYTA
Epizoda 17/2 Zrada
"Co stalo se odestát se může,
odešli toho ducha zpět
a zbav ho navždy jeho kuže."

 

KOUZLO na PORAŽENÍ DÉMONA ILUZÍ
Epizoda 18/2 Démon filmového plátna
"Ať navěky se slehne zem,
Kouzelný mám v ruce klíč,
co odešle stvůru pryč!"

 

KOUZLO na PORAŽENÍ LIBRISE
Epizoda 19/2 Ex Libris
"Zlý démone Librisi,
zhyň a ztrať se, přeju si!"

 

KOUZLO na PORAŽENÍ DÉMONA ANARCHIE
Epizoda 21/2 Ne apokalypsu
"Rozsévači sváru, zde není tvůj svět,
ať ta slova míru, doženou tě zpět!"

 

KOUZLO na OTEVŘENÍ BRÁNY z JINÉ ASTRÁLNÍ SFÉRY
Epizoda 21/2
"Rozsévači sváru, přijmi naši víru,
vyslyš naše slova a dopřej světu mír!"

 

KOUZLO na PORAŽENÍ DRAČÍHO ČARODĚJE
Epizoda 22/2 Přej si a bude Ti bráno
"Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!
Moci tří svoboda patří!"

 

KOUZLO pro ZVIDITELNĚNÍ VÍL A TROLLŮ
Epizoda 3/3 Bylo Nebylo
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě.
Tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl.

 

KOUZLO na ODEJMUTÍ EMPATIE
Epizoda 6/3 Prokletá Empatie
Osvoboď emaptika,
uvolni jeho dar,
ať je zbaven veškeré bolesti.

 

KOUZLO pro VÝROBU LEKTVARU na BALTAZARA
Epizoda 8/3 Stopování s nepřítelem
Duchové vzduchu, lesa moře,
zbavte nás od démona hoře.
Duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla.

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ BALTAZARA
Epizoda 8/3 Stopování s nepřítelem
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle.
Ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem .

 

KOUZLO k ZNIČENÍ ALCHYMISTY
Epizoda 9/3 Nevděčná Piper
Vzduch buď vzduchem, země zemí,
alchymista nic nepromění.
Ďáblem pekla zplozený,
ať je hned ohněm spálený.

 

KOUZLO k ZNIČENÍ TERRY
Epizoda 9/3 Nevděčná Piper
Tělo vyvrhni jedovatou esenci,
světlo lásky ať ukončí její existenci.

 

KOUZLO k ZNIČENÍ DŮKAZŮ
Série 4.
Ať příčiny obav jeho se změní,
a po činu stopa tu k vidění není.

 

KOUZLO k PŘIVOLÁNÍ ČARODĚJKY
Série 4.
Moci čarodějek vstaň
a věci nevídané ihned se staň.

 

KOUZLO k OCHRANĚ PROTI SÉŘINÉ MOCI
Série 4.
Moci tří teď propusť nás.
Moci tří teď propusť nás.
Moci tří teď propusť nás.

 

KOUZLOU NA OBŽIVNUTÍ PRUE 1

V této noci a v této chvíli,

Voláme starodávné síly.

Přiveď zpět mou sestru,

vrať nám Moc tří.

KOUZLOU NA OBŽIVNUTÍ PRUE 2

Přijď k nám čarodějná moci,

sílo mocnější než celý svět,

spěj nám rychle ku pomoci

a nevracej se už nikdy zpět.

KOUZLOU NA OBŽIVNUTÍ PRUE 3

Krvi mé krve, volám tě.

Krvi mé krve, přijď ke mě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář